NAKA LUXURY CAR SERVICE


NAKA LUXURY CAR SERVICE

เมนู

อัตราค่าบริการ

Naka Luxury Car Service ให้บริการ รถยนต์พร้อมคนขับ Toyota Alphard 2021 ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มต้น 3,000 บาท

*** อัตราค่าบริการรถยนต์  Toyota Alphard พร้อมคนขับ รายวัน ***

กรุงเทพ – ปริมณฑล (Bangkok – Outer Bangkok)              6,000 บาท

กรุงเทพ – ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ (Bangkok – Province)     6,500 บาท

รับ-ส่ง สนามบิน  (Airport – Bangkok *Including)                3,000 บาท 

เงื่อนไขการบริการ

* ระยะเวลาใช้รถ 10 ชั่วโมง/วัน  OT 500 บาทต่อชั่วโมง

** อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน 

*** กรณีค้างคืนมีค่าที่พักคนขับ 500 บาท/คืน

**** หากท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำทุกกรณีหากมีการลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน บริษัทขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้

Naka Luxury Car Service ให้บริการ รถยนต์พร้อมคนขับ Toyota Alphard 2021 ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มต้น 3,000 บาท


*** อัตราค่าบริการรถยนต์  Toyota Alphard พร้อมคนขับ รายชั่วโมง  ***

ใช้บริการ 5 ชั่วโมง(กทม.)                  4,500 บาท

เงื่อนไขการบริการ

เริ่มใช้รถเวลาไหนก็ได้รับ-ส่ง ตามจุดที่ลูกค้าต้องการ